Sản phẩm

Từ khóa: robusta rang vừa

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Medium Dark Roasted Robusta Bean (RBB)
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Medium Roasted Robusta Bean (RMB)
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392