Giới thiệu
Sản phẩm

Tags: robusta rang vừa

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Medium roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Light roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470