Sản phẩm

Từ khóa: robusta rang nâu

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Medium Dark Roasted Robusta Bean (RBB)
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392