Sản phẩm

Từ khóa: cà phê moka

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Dark roasted Moka bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Medium roasted Moka beans
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Arabica bourbon green bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392