Sản phẩm

Từ khóa: arabica rang nhạt

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Light roasted Arabica bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline 

0836.767.392