Sản phẩm

Từ khóa: espresso ngon

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Dark roasted Moka bean
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương
Medium roasted chary
Độ đắng
Độ chua
Hậu vị
Thể chất
Mùi hương

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0912.492.056