Giới thiệu
Sản phẩm

Tags: arabica rang nhạt

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Light roasted Arabica bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470