Giới thiệu
Sản phẩm

Tags: mua cà phê hạt rang

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Espresso Blended 1 Bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Moka beans
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Arabica
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Light roasted Arabica bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Brown dark roasted Culi beans
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470