Giới thiệu
Sản phẩm

Cà phê hạt rang

Cách dùng :
Số SP :
Sắp xếp theo:
Medium roasted Catimor bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Dark roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Light roasted Robusta bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Brown dark roasted Culi beans
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted Culi bean
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Medium roasted chary
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent
Bitter
Sour
Pylorus
Physical
Scent

Hotline

0918.420.470
 
 

Hotline

0918.420.470